Over ons

Wil je een waardevolle bijdrage leveren aan een betekenisvolle plek voor de buurt? Kijk dan bij onze vacatures!

De Witte Vlinder wordt beheert door Bewonersbedrijf Stichting Kruiskamp Onderneemt. Kruiskamp Onderneemt (KO) is een enthousiast bewonersbedrijf in de Kruiskamp! Wij zijn er om samen met iedereen te werken aan een leuke, gezellige en bruisende wijk. Een ontmoetingsplek, om samen activiteiten te ondernemen, elkaar te helpen en samen te werken. Heb jij een idee voor je buurt, een activiteit of onderneming en behoefte aan meedenkkracht of ruimte? Loop eens binnen bij de Witte Vlinder op de van Galenstraat nr 30, of stuur ons een berichtje via email op info@kruiskamponderneemt.nl. Of stel je vraag via het contactformulier op deze website.

Principes

In de maatschappij en natuurlijk ook in de wijk Kruiskamp kom je veel verschillen tegen, zoals in cultuur, geloofsovertuiging, kwaliteiten, behoeften, gewoonten en ga zo maar door.  Dit klinkt door de Witte Vlinder! We proberen het te koesteren en zelfs te benutten. Dat betekent dat de Witte Vlinder voor iedereen iets anders is. Er zijn een paar principes die de basis vormen en voor iedereen gelijk zijn. Wat we doen en hoe we ons gedragen altijd vanuit dit licht bezien.

Zelf doen

De Witte Vlinder wil veel goed doen in de wijk maar is geen liefdadigheidsinstelling. De Witte is een zelfstandige onderneming van, voor en door de bewoners van Kruiskamp. Zonder eigen initiatief van bewoners is De Witte Vlinder niets. U begint zelf en zet daarna ook zelf door. Ondernemen vergt initiatief, inzet en oefening. Van iedereen!

Ontmoeten

De Witte Vlinder is de plek waar alles samenkomt. Mensen, initiatieven en ideeën ontmoeten elkaar hier en groeien. Als u hier komt dan doet u mee. Niet omdat dit moet maar omdat u dit zelf wilt. Niets is verplicht, u bent altijd welkom!

Wederkerigheid

Meedoen betekent dat u er net zoveel instopt als dat u er uithaalt. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor en u zorgt dat dit altijd in evenwicht is. Ik zorg voor u en u zorgt voor mij.

Ruimte maken

Ieder initiatief is een project op zichzelf en ook onderdeel van het geheel. Groot of klein, allemaal belangrijk en waardevol. Ieder project kent een initiatiefnemer en een trekker. Deze zorgt ervoor dat het project groeit, zonder dat dit ten koste gaat van het geheel. Komt een initiatief niet van de grond of legt het teveel beslag op de rest dan stoppen we ermee.

Respect

Iedereen verdient respect, ongeacht wie of wat we zijn en waar we in geloven. Er is ruimte voor iedereen. We bespreken onze ergernissen open en direct met diegene waar het omgaat. We spreken elkaar aan op het niet nakomen van afspraken. We geven eerlijke complimenten aan elkaar.

Inclusie

Niemand is uitgesloten, er is ruimte voor iedereen. We accepteren de beperkingen en meningen van anderen en waarderen hun kwaliteiten. We luisteren zonder vooroordelen naar elkaar, zonder dat we het eens hoeven te zijn. We spreken niet achter de rug van anderen om. We accepteren geen enkele vorm van intimidatie of geweld. 

Onze vrijwilligers
Scroll to Top