Buitenkast

Een speelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen.

Er is een locatie met een ruime keuze aan speelgoed en spelletjes. Onze vrijwilligers doen het uitvoerend werk. Bij hen kunnen de kinderen speelgoed lenen als ze  vreedzaam met elkaar omgaan en spelen. Door kleine klusjes in de buurt te doen, draagt elk kind bij aan een leefbaar, gezellige en schone wijk. Bijvoorbeeld door zwerfafval prikken of helpen bij kinderactiviteiten. Zo is de Buitenkast ook goed voor de buurt.

Tijdens de schoolvakanties werken wij samen met externe partners om wijkactiviteiten te organiseren en uit te voeren, zoals SRO, ABC, Sportivate, Gemeente Amersfoort en diverse bewonersinitiatieven.

Vanuit de Buitenkasten worden er verschillende themabijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. Zoals het thema opvoeden en opgroeien, zelfredzaamheid en talentontwikkeling.

We enthousiasmeren en activeren, voornamelijk de moeders, om mee te participeren in de wijken, laagdrempelig. Voor de een is het vinden van vrijwilligerswerk en voor de ander het zoeken naar advies/informatie.

Openingstijden

Dinsdag14.00 – 16.30 uur
Woensdag
Donderdag14.00 – 16.30 uur
Vrijdag

Contactgegevens

Scroll to Top